Osteopati Göteborg Osteopati Göteborg Osteopati, Osteopat & Göteborg Osteopati Göteborg

Osteopati

Historia

Filosofi

Vilka Besvär?

Behandling

Tekniker

Utbildning

Frågor & Svar

 

Läs mer om:

Ischias

Diskbråck

Ryggskott

Muskelinflammation

Kiropraktor Göteborg

Skoinlägg Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbilning till Osteopat

Sverige.
Verksamheten startade i början av 1980-talet i Svenska Osteopatförbundets regi. År 1995 beslutades att särskilja utbildningsverksamheten från förbundet. Skandinaviska Osteopatskolan, SkOS, bildades. Den drivs som en stiftelse utan vinstsyfte. SkOS bedriver idag en fyrårig heltidsutbildning.

Sedan 1995 finns ett samarbete med European School of Osteopathy, ESO, i England och därmed nyttjas den engelska traditionen på ett integrerat sätt. I praktiken innebär det att engelska lärare deltar i undervisningen på SkOS. Skolan ingår i ett osteopatiskt nätverk i Europa, OSEAN, som är en sammanslutning av Europas främsta skolor inom osteopati. Syftet med detta nätverk är att förbättra osteopatins akademiska status samt dess forskning. Skolan har därigenom ett akademiskt samarbete med England, Frankrike, Spanien, Portugal, Belgien, Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, Finland, Norge, Ryssland samt Canada. Med i samarbetet är också Europas näst största universitet - University of Wales.

Skolan är belägen i centrala Göteborg i mycket ändamålsenliga, ljusa och moderna lokaler. Utöver två föreläsningssalar, kontor, samlingsrum och ett litet bibliotek finns även ett kök där du kan värma och i viss mån tillreda mat. På skolan finns också en elevklinik, där eleverna exponeras för patienter. Inledningsvis som observatörer. Senare som behandlare under handledares övervakning, där de successivt får en mer ansvarstagande roll. Elevkliniken består av tre fullt utrustade behandlingsrum samt dusch och omklädningsrum. I nära anslutning till skolan finns lunchrestauranger samt billiga övernattningsalternativ.

Skolans primära mål är att utbilda duktiga osteopater. Vi skall utbilda osteopater som är diagnostiskt kunniga, terapeutiskt effektiva samt goda föredömen som vårdgivare. I den avsikten ska en god och bred bas ges i osteopatins teori och praktik.

Osteopathic European Academic Network är ett europeiskt nätverk utbildning.

I Göteborg ligger Skandinaviska Osteopatskolan.

Det finns även en nystartad skola i Stockholm. "Stockholm College of Osteopathic Medicine".

 

 

 

 

 

Kiropraktor Göteborg