Osteopati Göteborg Osteopati Göteborg Osteopati, Osteopat & Göteborg Osteopati Göteborg

Osteopati

Historia

Filosofi

Vilka Besvär?

Behandling

Tekniker

Utbildning

Frågor & Svar

 

Läs mer om:

Ischias

Diskbråck

Ryggskott

Muskelinflammation

Kiropraktor Göteborg

Skoinlägg Göteborg

 

 

 

Osteopati och Behandlingstekniker

Klassisk osteopati

När man arbetar klassiskt gör man det ofta enligt en modell som kallas "body-adjustment". De rörelser som används är mjuka och rytmiska där osteopaten nyttjar långa hävstänger. Det innebär att exempelvis patientens ben eller armar används för att komma åt att behandla kotleder och/eller inre organ.
I klassisk osteopati ingår också begrepp såsom inhibering och stimulering. Mycket förenklat innebär det att nervsystemet stimuleras och/eller inhiberas (lugnas ned) beroende på vad behandlingssituationen kräver. Precis som med de andra modellerna kan man med denna modell behandla en mängd olika tillstånd, exempelvis cirkulatoriska och/eller lymfatiska problem.

Osteopati, Osteopat & GöteborgOsteopati, Osteopat & GöteborgOsteopati, Osteopat & Göteborg

 

Kraniell osteopati

Kraniell osteopati är en form av osteopatisk medicin som har utvecklats av Dr W.G Sutherland som var en av Dr Stills elever. Han konstaterade att cerebrospinalvätskan (som produceras i hjärnans ventriklar) var "den högsta kända beståndsdelen i människans kropp" och strävade efter att influera dess påverkan av läkningen.
Dr Sutherland började med att koncentrera sin uppmärksamhet på idén att skallens leder var till för rörelse. Han gjorde flera avgörande upptäckter av kroppens ofrivilliga rörelser som relaterade till vår andning, så väl som rörelsen av det centrala nervsystemet och dess sammanhängande strukturer. Dr Sutherlands teori rörande cerebrospinalvätskans flöde har senare bekräftats av moderna vetenskapliga bevis.

Teknikerna som används kräver en hög grad av palpatorisk skicklighet. All kraniell behandling måste vara mycket mild och kontrollerad. När det gäller både barn och vuxna är kraniell osteopati mest framgångsrik när det gäller symptom som relaterar till direkt trauma mot skallen. Ofta har patienterna glömt de incidenter som orsakade problemen eftersom de återhämtade sig snabbt och ingen sjukhusvistelse var nödvändig. Exempelvis lokala smärtor, huvudvärk, yrsel och öron-näsa-hals problem är symptom som relativt sannolikt reagerar på kraniell behandling.


Kraniell Osteopati är en mycket lugn och effektiv teknik som en osteopat kan använda sig av.


I både barn och vuxna kan dysfunktioner i kraniallederna uppkomma genom hållningsmässiga kompensationer av strukturella restriktioner i andra delar av kroppen, speciellt i bäcken och ryggslut. På motsvarande sätt kan dysfunktioner i kraniet leda till störda funktioner i resten av kroppens strukturer. Många svåra tillstånd som inte reagerar på traditionell behandling kan understödjas med kraniella osteopatiska tekniker. En konsultation med en kraniellt utbildad osteopat kan ofta vara mycket värdefullt både före och efter att andra behandlingar har provats.


Balanced ligamentous tension/BLT

Detta är en behandlingsteknik för ledjusteringar som Dr Sutherland utvecklade efter att ha fått undervisning av Dr Still. Tekniken går att använda på vilken led som helst och Dr Sutherland utvecklade specifika tekniker för varje led.
I praktiken innebär det att osteopaten balanserar den ligamentala spänningen i en led och sedan väntar tills den spontant "slappnar av", eller så använder sig osteopaten av milda direkttekniker för att uppmuntra denna "avslappning". Detta kan ta tid och osteopaten måste bibehålla sitt stöd.
Ofta behövs patientens assistans för att hitta denna balanspunkt och osteopaten ber ibland patienten att röra sig eller andas in. Detta är en mycket användbar och effektiv behandlingsmodell som går att applicera på en mängd olika ledtillstånd. Mycket användbar eftersom den är skonsam och effektiv och överlämnar mycket av behandlingen på kroppen själv.

Visceral osteopati

Eftersom osteopatin ser till helheten är det självklart att den även ger uppmärksamhet till de inre organen. Med mjuka tekniker kan man också fokusera på inre organ som exempelvis lever, galla, njurar, tjocktarm.
Alla inre organ är inneslutna i en hinna/fascia. Denna hinna är rik på proprioceptorer vilket innebär att man kan uppnå effekter på nervsystemet och organet genom att behandla organets fascia. Det är inte ovanligt att osteopater behandlar exempelvis mag-tarm åkommor.

Visceral Osteopati kan användas av en Osteopat vi störningar i inre organ.

 

 

 

 

 

Kiropraktor