Osteopati Göteborg Osteopati Göteborg Osteopati, Osteopat & Göteborg Osteopati Göteborg

Osteopati

Historia

Filosofi

Vilka Besvär?

Behandling

Tekniker

Utbildning

Frågor & Svar

 

Läs mer om:

Ischias

Diskbråck

Ryggskott

Muskelinflammation

Kiropraktor Göteborg

Skoinlägg Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteopati Historia

Dr. Stills upptäckter grundade sig i studier i anatomi och han blev övertygad om att många sjukdomar kunde lindras eller botas utan mediciner. Nyckeln var att hitta och korrigera anatomiska förändringar som störde ett fritt flöde av blod och nervfunktion. Han grundade sitt medicinska system på idéer som kan dateras ända bak till Hippocrates, medicinens fader, som fokuserar på en holistisk syn på människan. Dr. Still var en pionjär när det gäller begreppet ”wellness” och ansåg att det muskuloskeletala systemet spelar en nyckelroll för hälsan.

Efter ett decennium av studier, 1874, presenterade Still det han hade kommit fram till. Det skedde på Baker University i Kansas (det här var ett universitet som Stills familj hade hjälpt till att bekosta och bygga), men det var ingen där som ville lyssna på honom. Som om det inte räckte så blev han också utesluten ur sin kyrka, med motiveringen att det bara var Kristus som fick bota genom handpåläggning.

I slutet av 1875 flyttade Still från Kansas, där han inte fick gehör för sina idéer, till Kirksville där han kom att stanna resten av sitt liv. Under flera år använde han Kirksville som bas för att bygga upp sin praktik. På den här tiden, särskilt när det inte fanns några stora städer i närheten, var det vanligt att läkare levde ett ganska kringflackande liv. 1887 fanns det äntligen tillräckligt mycket patienter så att Still kunde stanna i Kirksville.

Faktum är att hans praktik blev väldigt känd och att han fick väldigt mycket att göra. Det var då han började fundera på att lära ut sin metod till andra. Här skiljer han sig från många andra samtida alternativläkare eftersom han inte ville behålla sina hemligheter för sig själv eller bli rik på grund av det han hade upptäckt. Det gjordes misslyckade försök att lära ut Stills kunskaper till lärlingar för att de sedan skulle kunna hjälpa till på hans klinik. Misslyckandet berodde till största delen på att studenterna saknade Stills detaljerade kunskap om anatomi och kroppens funktioner. 1889 skapade Still uttrycket Osteopati. Många ifrågasatte detta och sa att det ju inte ens fanns i ett lexikon och Still ska ha svarat "We are going to put it in there". Osteopati är komponerat av två ord; osteo som betyder ben och pathos/pathine som betyder att lida.

Still sa: "I reasoned that the bone (osteo) was the starting point from which I was to ascertain the cause of pathological conditions, and so I combined the "Osteo" with "pathy" and had as a result, Osteopathy". Eftersom rörelseapparaten - ben, muskler, leder, senor och ligament - utgör sextio procent av kroppsmassan och eftersom Dr. Still hade utvecklat en medicinsk filosofi som införlivade rörelseapparaten, valde han ett namn för denna nya vetenskap som reflekterade den distinktionen. För Dr. Still och hans kollegor symboliserade ordet osteopati en medicinsk reform. En medicinsk vetenskap som återigen skulle, som de sa, "fokusera på det perfekta arbetet av vår skapare". Man menade att osteopatin arbetade med kroppens naturliga maskineri och absolut inte mot kroppen. På den tiden verkade det annars som om man gjorde just det, genom att använda starka laxermedel, kräkmedel, åderlåtning och beroendeframkallande läkemedel.

Osteopatins grundare. Dr.Still

Kirksville - American School of Osteopathy

Nästa vändpunkt skedde 1891, då Dr. Still, nu 63 år gammal, fick besök av Dr William Smith från Skottland. Denne läkare, utbildad vid det prestigefyllda Edinborough College of Medicine, trodde på Stills idéer och de beslutade att ansöka om att få starta en skola tillsammans. Smith kom att lära ut anatomi i utbyte mot att han själv fick undervisning i osteopati. Året därpå, 1892, var man redo att starta den första osteopatskolan i Kirksville. Den kallade man "American School of osteopathy" och finns kvar än idag. I denna första klass startade 21 personer, däribland familjemedlemmar till Still och andra människor från trakten.

Skolan beviljades rättigheten att låta sina utexaminerade elever kalla sig M.D, alltså Medical Doctor. Men det ville inte Still utan han menade att deras utexaminerade elever skulle få kalla sig D.O. I USA betyder detta suffix "Doctor of Osteophaty" och i Europa "Diploma in Osteopathy". Den första kursen var bara några månader lång. De flesta av eleverna återvände sedan frivilligt för ett andra år för att få ytterligare undervisning. Två år senare var kursen 2 år lång och omfattade 2x2 terminer med 5 månaders studietid i varje termin.

Osteopatutbildningen var 3-årig 1905 och 4-årig 1915. Förutom att studera anatomi arbetade eleverna i skolkliniken, i början bara under Stills ledning men sedan under andra examinerade osteopater.
De fem sista åren fram till sekelskiftet växte skolkliniken och skolan enormt. Patienter kom från när och fjärran och hela Kirksville blomstrade och man utnämnde Still till hedersmedborgare. Still som i det närmaste hade blivit förlöjligad i Kansas. Hans staty står för övrigt på torget i Kirksville.

I oktober 1895 hade skolan 28 studenter, följande år var antalet uppe i 102 och vid sekelskiftet läste hela 700 studenter här. Utvecklingen var så pass kraftig att det i början på seklet fanns 12 systerskolor runt om i hela USA. Dessa grundades av utexaminerade elever från "American School of Osteopathy".

En person som absolut är värd att nämna i sammanhanget är John Martin Little-John (1865 - 1947), en av grundarna till en systerskola i Chicago. Little-John var en irlandsfödd skotte som återvände till England 1917, där han startade den första osteopatskolan i Europa, BSO - British School of Osteopathy. Därför kan man säga att det var Little-John som grundade osteopatin i Europa. Bland mycket annat så har han givit oss värdefulla bidrag inom den funktionella biomekaniken.

Under tiden, i USA, började kontrollerna och regleringarna på de olika skolorna bli hårdare. Osteopaterna fick många gånger kämpa väldigt hårt för att ha samma rättigheter som läkare. Många gånger måste det ha varit som David mot Goliat, det vill säga Osteopatförbundet mot det mycket starka AMA, American Medical association, en mäktig politisk sammanslutning för läkare.

På 20-talet pågick en häftig debatt inom "the American Osteopathic Association" om man skulle bli en särskild skola med begränsat utövande som kiropraktorerna, eller om man skulle fortsätta fullt ut och bli läkare med oinskränkta rättigheter som man hade från början. Beslutet togs att man ville ha oinskränkta rättigheter och stridigheterna fortsatte.

AMA kunggjorde att osteopater var en ockult sekt och framhöll det som illegalt eller oetiskt för sina medlemmar att konsultera en osteopat. Under 30 och 40-talet fick osteopaterna inte tillträde till instutioner som finansierades med skattemedel, så de fick helt enkelt bygga sina egna sjukhus.

Till slut, på 50 och 60-talet lyckades man få en ändring till stånd så att alla licensierade Osteopater hade rätt att bli medlemmar i läkarkollegiet. Ett försök att slå samman läkare och osteopater skedde i flera delstater men det var bara i Kalifornien som detta lyckades.Osteopaterna insåg att deras identitet började gå förlorad och började ta strid. Detta svetsade samman dem på ett sätt som de inte hade varit på 50 år och man började slåss politiskt. 1974 fastslog högsta domstolen i Kalifornien att sammanslagningen inte var konstitutionell. Idag har osteopatin i USA en tillväxt utan dess like med 16 osteopatiska högskolor med ca 4000 inskrivna elever.

I England, där osteopatin under hela 1900-talet har haft sitt starkaste fäste utanför USA, med cirka 6000 aktiva osteopater, har utvecklingen sett annorlunda ut. Man har mest kämpat för erkännande vilket är en verklighet idag. 1993 godtog parlamentet en ny lag, "the Osteopaths act", vilket helt accepterar osteopatin som en unik klinisk disciplin.

 

 

 

 

 

Kiropraktor